WATERSCHAP TOT HET EINDE DER 16E EEUW 189 VIII. Zie de kaart van Floris Balthazarsz. van 1611, Alg. Rijksarchief. De samenstellende deelen van die Haghe. Hier volgt nu zeer in het kort een bespreking van de deelen, waaruit die Haghe is gevormd: we komen bij de behandeling van die Haghe als waterschap ook nog wel op ze terug. Maar we willen ze eerst even bespreken, voor zoover ze van belang zijn uit juridisch oogpunt. a. Segbroek, ten zuiden begrensd door de wildernissen en West- en Oost-Escamp en in het noorden door de wildernissen, was groot, volgens de Informatie van 1514, 300 morgen. b. West-Escamp, ook wel Groote Escamp genoemd 1), begrensd tusschen de Loozerlaan en den Leijweg, was volgens de informatie van 1514 groot 600 morgen. c. Oost-Escamp, volgens de informatie van 1514 groot 400 morgen, was volgens de genoemde kaart van Eloris Balthazarsz. gelegen tusschen Leijweg, Loosduinschen weg, Moerweg en Laak. d. Westambacht van der Haghe. De eerste drie gedeelten nu, Segbroek, West-Escamp en Oost-Escamp worden ook wel genoemd het West ambacht van der Haghe, terwijl dan het Oostambacht het oorspronkelijke Haagambacht is. Onder den naam van Westambacht van der Haghe, komt dit gebied reeds voor in 1340, in de ons reeds bekende acte over de schotbaarheid van het land van Westambacht. De be grenzing, die in die acte wordt aangegeven is „tussen Vetelenvoirde (d.i. het latere Westerbeek) ende Loes- duinre lane.’’ In dit Westambacht lag de Knoopstock, een van de buurten van die Haghe, die we later nog

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 211