oorspronkelijk geëximeerde stuk niet alleen Haghe- ambacht, maar ook eenvoudig Haghe wordt genoemd.) Hoe waren nu de grenzen van de oorspronkelijke Haghe? Wanneer men met enkele ruw aangegeven grenzen genoegen zou nemen, zou men zich tevreden kunnen stellen met een acte van 6 Januari 1316 1), waarin de Graaf aan de abdisse en het convent van Loosduinen het goed geeft, dat Claes Costers uter Hage hem heeft nagelaten, onder voorwaarde, dat het convent op dat goed een pachter zal zetten, die den graaf zal dienen ,,in alre maniere alse onse goeden laden ons dienen, die wonen twisken Moersloot ende onse woninghe in der Haghe". Men zou dan kunnen zeggen, dat de oorspronkelijke Haghe lag tusschen den Moersloot of Moerweg met ’t verlengde, dat tegen woordig Beeklaan heet en het hof. Maar deze aan duiding is zeer vaag, vooral wat betreft de begrenzing aan de oostzijde. Laat ons zien, of we de oorspronkelijke Haghe nauwkeuriger bepaald kunnen terug vinden. Nu zou men zijn toevlucht daartoe kunnen nemen, dat men in het Noorden de grenzen van de parochie Scheveningen aannam, welke zijn: Laan van Meerder- voort, Javastraat en Wassenaarsche weg, zoodat men dan als grenzen gevonden had den Moerweg in het westen met de Beek, in het zuiden de Hoefkade en de Scheijsloot tusschen Voorburg en die Haghe, de latere Schenk, in het oosten de landscheiding tusschen Delfland en Rijnland, in het noorden den Wasse- naarschen weg, de Javastraat en de Laan van Meerder- voort. Maar deze noordgrens is eigenlijk te modern, ofschoon ze juist is, dan dat men haar in een oude acte zou kunnen aantreffen. Volgens een acte van certi- 196 DIE HAGHE ALS AMBACHT, PAROCHIE EN v. Mieris II, 164.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 218