DIE HAGHE ALS AMBACHT, PAROCHIE EN 198 ‘1 Plaats wel het oudste plein Daarop wijst dan ook de naam en van genoemd zou v. Mieris I, 76; Groot Placaetboek II, 1615. omdat er reeds was het buitenhof eigenlijk als „voorplaatse” fungeert, zoo- dat nog een „voorplaatse” inderdaad geen zin zou hebben. Niet onwaarschijnlijk draagt de Plaats den naam van Plaats, omdat het was de plaats bij uitnemend- ten n.w. van den Bezuidenhoutschen weg gelegen sloot tot de Zijde of de landscheiding, volgde die tot de scheysloot tusschen Haagambacht en Voorburg en ging verder door het midden dier watering tot het Zieke of de Trekvaart. Aan de overzijde dier vaart vindt men de Hoefkade, welke dan de grens vormt tusschen Haag ambacht en Rijswijk tot de Beek aan den Moerweg. Zoo hebben we dan hiermede gevonden het gebied, oorspronkelijk door den graaf geeximeerd bij zijn kasteel, dat hij hier had gevestigd. Dus niet het kasteel met den z.g. grafelijkheidsgrond was het oude landgoed, maar dit, dat gelegen was tusschen de gevonden grenzen. Hoe oud deze Haghe is, is moeilijk te zeggen. Indien de traditie waar is, dat oorspronkelijk hier een jacht huis van den graaf heeft gestaan en als het in 1097 in die Haghe uitgevaardigde handvest voor Ouderkerk inderdaad echt is, is het goed mogelijk dat deze Haghe bij de vereeniging met de andere gebieden reeds een paar eeuwen oud was. Maar het is ondoenlijk in deze zaak iets waarschijnlijk te maken bij gebrek aan gege vens. Indien echter het oude jachthuis aan de Plaats heeft gestaan, is de meening niet ongerijmd, dat de van die Haghe zal zijn. Plaats. Want de mee ning van de Riemer en van vele anderen, dat de Plaats alleen zoo genoemd zou wezen, omdat het was de voor-plaatse voor het hof, is toch onaannemelijk, een binnen- en buitenhof, waarbij

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 220