222 DIE HAGHE ALS AMBACHT, PAROCHIE EN daar dat deze dorpen in verschillende acten dan ook wel voorkomen als dorpen in die Haghe, maar er was maar één dorp van der Haghe, dat dorp, dat pas later ontstond en dat langzamerhand werd het dorp van der Haghe bij uitstek, de zetel van regeer- en bestuursmacht. Het is een fout van allen, die over de rechtstoestanden in die Haghe hebben geschreven, dat zij nooit het dorp en het ambacht uit elkaar hebben gehouden en den naam die Haghe maar steeds op het dorp hebben be trokken. Vandaar dat men steeds gemeend heeft, dat het dorp van der Haghe in 1250 of daaromtrent ge sticht is geworden; vandaar dat men er toe gekomen is aan te nemen, dat er een apart dorpsbestuur was en een apart ambachtsbestuur en dat de jurisdictie over ’t ambacht in 1407 op schepenen van het dorp zou zijn overgegaan Ongetwijfeld berust deze geheele voorstelling van zaken, waarvoor jammer genoeg de schrijvers over die Haghe nimmer één enkel bewijs hebben bijgebracht of waarvoor zij zich nooit op de een of andere oorkonde beroepen hebben, maar die de jaarboekjes van die Haghe in allerlei variatie’s herhalen, op een geheel en al mis verstaan van den term die Haghe en van allerlei oor konden met betrekking tot die Haghe, die toch vaak maar al te duidelijk door hun inhoud bewezen, dat ze onmogelijk op het dorp van der Haghe betrekking konden hebben. b. In het jaar 1250, dat men als stichtingsjaar van het dorp aanneemt, bestaat er nog geen dorp en het duurt nog ruim een eeuw, voor dat dit er is. In 1250, bij den bouw van het grafelijk slot, zal alleen bestaan hebben het Haagambacht, de oude Haghe, waarvan de be grenzing in een der vorige hoofdstukken vastgesteld is. Na de vestiging van het grafelijk hof in dat slot en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 244