WATERSCHAP TOT HET EINDE DER 16E EEUW 223 na de vorming van die Haghe, die zich uitstrekte van Zijtwinde tot Loozerlaan, zal er, tevens door de uit gifte van grond in erfhuur door den graaf, een toe name van de bevolking ontstaan zijn in die Haghe, dat is in dit geëximeerde gebied. Maar om te zeggen, dat het dorp in 1250 gesticht is, gaat niet aan, zelfs is het ongerijmd om te zeggen dat het Haghe-ambacht waarvan in het leenregister van Floris V sprake is, in 1250 gesticht zou zijn. Hoogstwaarschijnlijk is dit, zooals we besproken hebben, veel ouder en heeft het ongetwijfeld al bestaan vóórdat Willem II of Floris V begon met den bouw van ’t slot. Juist omdat dit Haghe-ambacht van ouds de door den graaf geëxi meerde haghe is geweest, hebben Willem II en Floris V hierin een gereede aanleiding gevonden om daar een met hun waardigheid overeenkomend grootsch slot te plaatsen, maar de wel vaak gelanceerde theorie, dat de graaf bij het rustige dorp den Haag zijn kasteel zou hebben gebouwd, om zich vrij te houden van de zich ontwikkelende macht der steden, gaat, gezien het feit, dat er hier geen dorp den Haag bestond, wel moeilijk op. Ligt het niet veel meer voor de hand, dat Willem II toen hij tot Roomsch koning verkozen was, een kasteel als residentie heeft willen bouwen, in over eenstemming met den luister van zijn waardigheid en dat hij het kasteel daar heeft doen bouwen, waar het in de middeleeuwen voor de vorsten een algemeene gewoonte was, nl. bij een bosch, waarin hij het priva tieve jachtrecht had en welk ander gebied kon hij daar dan wel voor gekozen hebben dan juist de oude Haghe, waar reeds van ouds een jachthuis stond voor de pri vatieve grafelijke jacht in het bosch van der Haghe? Werden trouwens vele residentieplaatsen der middel- eeuwsche vorsten niet gebouwd bij bosschen, waarin

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 245