DIE HAGHE ALS AMBACHT, PAROCHIE EN 224 van alle des graven renten in van 1334 worden zij de privatieve jacht bezaten en zijn daaruit weer niet vaak dorpen of steden ontstaan? Voor ons land zou er b.v. ook nog te denken zijn aan 's Hertogenbosch. En Floris V heeft voortgezet wat Willem II be gonnen was. Het zal eenvoudig gegaan zijn met de vestiging van het hof alhier, zooals Joh. a Leydis in zijn Rerum Belgicarum cap. 17, liber 24 beschrijft, „Itaque Florentius comes Hollandiae excellentis struc ture palatia curisque construxit in Vogelesanck prope Haerlem et in Hagha Comitis ubi cum proceribus et matronis infra silvarumfrondolalatibulavenationis operam dande in cursu et armis militarem excercebat industriam. Idem etiam Florentius comes egregiusampliavitaedificium curiae Haghensis nam super aedificavit maiorem aulam cum capella et alias fabricos”. Dit wil dus eenvoudig zeggen, dat de graaf in die Haghe zijn hof heeft ge vestigd, omdat het hier zulk een prachtige gelegenheid was voor jachtvermaak en tournooien. Nu ontwikkelen zich langzamerhand, door uitgifte van land in erfhuur, in die Haghe buurten. Het is voor het eerst in de rentmeestersrekening van Noordholland van 1316, dat wij die buurten leeren kennen. Ze zijn, fol. 4, in den eersten up ten veen. item supra gheest. item in die meente t’Eijkendunen. item van den lanengierster lande. item van de cnoepstoc. In ,,de verclaringhe Noorthollant, Woerden en Oudewater” genoemd up den veen. up den noirtveen. up die gheest.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 246