238 DIE HAGHE ALS AMBACHT, PAROCHIE EN „Die Haghe" 1901, bl. 58 noot. Noorth. 1391 1392, fol. 39. Jaarboekje van Rent. Rek. van van het hof gevestigd was en tegenwoordig het Minis terie van Binnenlandsche Zaken. In 1381 was deze Canesye het eigendom van Dirc Voppenzoon, den deken en kapellaan van St. Maria, die in dat jaar de Canesye opdroeg aan den Graaf om die van hem weer te leen te ontvangen. Uit die beleening, te vinden bij de Riemer I, blz. 132, blijkt, dat de Canesye op het binnenhof gelegen was naast de woning van „den Proost van Bergen in Henegou’’. En volgens de rentmeestersrekeningen van Noordhoiland einde 14e eeuw lag de woning van dien Proost bij het kapittelhuis naast de kapel Welke laan kan nu gelegen hebben ten oosten van dit kapittelhuis Zonder twijfel geen andere dan die de Poten werd ge noemd, de oude Poten, d. i. het gebied van den tegen- woordigen Korten Vijverberg en Lange Houtstraat, in tegenstelling tot de „nuwe Poten”, de tegenwoordige Lange Poten, die in 1346 gedolven werden. De Doelen bestonden in 1370 nog niet, die zijn in 1384 gemaakt, zooals we vinden in de rentmeestersrekening van 1384 1385 onder uitgaven „Jacob de Meier en Willem Dengue van den Doelen in die Poeten te maken voor haren cost ende arbeijt’’, zoodat toen nog de Poten een onbebouwd terrein zal zijn geweest. Er was een weg, die oude en nieuwe Poten verbond en van 't tegenwoordige Tour- nooiveld naar de Lange Poten zal geloopen hebben 2). Waar nu van het Noordeinde de grens liep Zuid oost naar genoemde laan toe, daar kan zij geen andere richting hebben gehad dan over den tegenwoordigen Kneuterdijk en den Vijverberg naar de Lange Hout straat, terwijl ze van daar, dwars over, zich uitstrekte

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 260