DIE HAGHE ALS AMBACHT, PAROCHIE ENZ. 244 stadsrechten Mr. de Blécourt, bl. 30 en vlg Zie over steden en recht te maken. Bovendien het dorp van der Haghe was niet ommuurd en slechts bij uitzondering werd stadsrecht aan niet ommuurde plaatsen verleend. En daarenboven, wat voor een stad toch in de eerste plaats vereischt was, eigen wetten, eigen rechtspraak, eigen rechten, dat alles had het dorp van der Haghe niet en heeft het nooit gehad. Het heeft altijd gehad de wetten, de rechtspraak en de rechten van de geheele Haghe, van het ambacht1). En dit had de schrijvers over die Haghe toch wel wat voorzichtiger moeten maken met hun bewering over verleende stadsrechten aan het dorp. Het dorp van der Haghe is tot aan de 19e eeuw nooit wat anders geweest, dan wat zijn naam aanduidde, n.l. een dorp. Het heeft ook nimmer ingestaan tusschen dorp en stad. Bovendien als ooit aan het dorp van der Haghe een schijn van stadsrecht verleend was geworden, dan had de Magistraat dit wel altijd uitgebuit, omdat zij er begeerig genoeg naar was het dorp als stad er kend te zien. Pas op 3 November 1811 is het dorp van der Haghe door Napoleon tot een „goede stad” gemaakt; dat is de eerste erkenning als stad.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 266