No. 9 DE VERDWENEN HUIZEN PRINSEGRACHT 9 EN BUITENHOF 28 De aanleg van nieuwe verkeerswegen in de oude stad, die zooveel eerwaardigs doet verdwijnen, moge daarom vele tegenstanders hebben, de gemeentelijke verzame lingen van oude kunst varen er wel bij. Waar bij iedere afbraak van aan de Gemeente toebehoorende oude ge bouwen tegenwoordig eerst wordt nagegaan of ook onderdeden daarvan bewaard verdienen te worden, blijven tenminste de fraaie inwendige versieringen dier tot verdwijnen gedoemde gebouwen behouden voor de stad, die ze zag ontstaan. In den regel zijn het slechts bescheiden fragmenten, schoorsteenmantels, trapleunin gen, deuren. Soms echter levert een overigens betreu- renswaardige afbraak een belangrijke aanwinst op voor het stedelijk bezit van oude kunstnijverheid. De door braak in het verlengde van de Boekhorststraat heeft eenige deftige panden aan de Prinsegracht doen ver dwijnen. Daarvan bleek slechts het vroegere perceel No. 9 een belangrijk staal van binnenhuiskunst te be vatten, n.l. een in hout gebeeldhouwde en in naboot sing van grijs geaderd wit marmer beschilderde betim mering in het voorhuis, waarin twee deuropeningen in den achterwand en de twee aansluitende zijkamerdeuren DOOR Mr. a. STARING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 267