DE VERDWENEN HUIZEN PRINSEGRACHT 9 246 zijn aaneengevoegd door geprofileerde kroonlijsten en met hangende bloemslingers versierde pilasters, terwijl daarboven in den achterwand een dubbelpaneel is aan gebracht, dat het eenige gedeelte is, dat in de beperkte museumruimte aan den K. Vijverberg kon worden ge ëxposeerd, in afwachting van een latere definitieve op stelling met de bijbehoorende deelen. Een afbeelding van dit fraaie stuk snijwerk begeleidt dit artikel. Acan thus-consoles, lofwerk en bloemguirlandes markeeren den opbouw. Ieder der paneelen is gelijkelijk versierd met een wederom door lofwerk omringd monogram, samengesteld uit de letters C, L, P, A en R, zeker ver beeldende de initialen van het echtpaar Mr. Cornelis la Porte (ged. Gr. kerk alhier 9.2.1642) en Anna (Catha rina) Rietmolen, 29.12.1680 alhier ondertrouwd. Vóór hen was het huis in eigendom geweest van Mr. Cor nelis’ vader Anthonie la Porte, die in 1654 hier voor komt als notaris en solliciteur en als secretaris van de Raden en Generale Meesters van de Munt, zijnde als weduwnaar van Emmerentia de With (de moeder van Mr. Cornelis voornoemd) in 1654 gehuwd met Dyna Velders wed. Christoffel Alleman. In de Haagsche co- hieren van 1674 worden de erfgenamen van Anthonie 1. P. als eigenaars van het huis genoemd. Van het groot aantal kinderen uit het huwelijk van Cornelis 1. P. geboren hebben waarschijnlijk slechts de drie dochters Johanna (ookAnna) Catharina, Christina Lucretia en Èmmerentia Hillegonda, onderscheidenlijk in 1684, 1689 en 1692 gedoopt, den volwassen leeftijd bereikt. Zij komen later als gemeenschappelijke eige naressen van het perceel voor. In 1754 overlijdt de jongste, aan haar beide zusters als eenige erfgenamen ook haar derdedeel in het huis nalatend. Dit is waar schijnlijk in de erfportie van Christina Lucretia gevallen,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 268