EN BUITENHOF 28 249 fraaie versieringen en ditmaal in verrassend groote hoeveelheid werden gered, is het vroegere pand Buiten hof 28. Wie het wel deftige maar eenvoudige en niet groote huis slechts van buiten kende, kon wel ver moeden hoe aangename woning het moet zijn geweest, met zijn fraai uitzicht op Hofvijver, Vijverberg en Buitenhof en met het aardige tuintje aan den waterkant, doch kon zich het inwendige niet zoo aantrekkelijk voorstellen als het werkelijk was, met zijn in over- gangsstijl Lod. XV-Lod. XVI zoo luchtig versierde eetkamer, salon en antichambre, met de korte, breede op den vijver uitziende gang, de aardige details (o.a. een plafond door Daniël Haringh), die in iederen hoek verrasten, de fraaie tochtdeur tusschen voorhuis en gang en vooral: het schitterende trappenhuis. Van al dit fraais is alleen de betimmering van een penant en het plafondstuk van Haringh geplaatst kunnen worden. Moge het oogenblik spoedig aanbreken, waarop alle deze aanwinsten een blijvende opstelling vinden. Bij dit artikel zijn twee onderdeelen afgebeeld. Een hiervan is een deurstuk met omlijsting uit de ontvangkamer, geschilderd (en gesigneerd) door J. Humbert. De voorstelling verbeeldt Odysseus, die aan den Apollo-priester Chryses diens dochter Chryseïs terug brengt, noode afgestaan door haren meester Agamemnon om de woede te stillen van Phoebus Apollo, die de pest had gezonden in het Grieksche leger na Agamem non’s aanvankelijke weigering de dochter tegen den aan geboden aanzienlijken losprijs aan den vader terug te geven. Links worden de offergaven voor een hekatombe ter eere van Apollo ontscheept. Een andere oplossing, deze n.l. dat men hier Agamemnon zoude zien, die zijn dochter Iphigenia op Aulis ten offer aanbiedt om den toorn van een andere godheid, Artemis, te bezweren,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 272