IB •'.A® iB 1-& '7 c/ Dessus-de-porte door J. Humbert uit het huis Buitenhof 28, thans in het Gemeente-Museum.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 274