EN BUITENHOF 28 253 schilder Bolomey. W. C. Nieupoort, waarsch. erfgenaam van de wed. Nieuwpoort, draagt het over in 1766 aan Johanna Maria Dutry, vrouwe van Heemstede, Rietwijk en Rietwijkeroord, die in 1769 huwde met Jean Frédéric Henry de Drevon de Montargues, kolonel en stalmeester van Z. D. H.zij laat bij testament van 1792 haar vermogen na aan een stichting tot ondersteuning van de Haagsche armen, welke het huis verhuurde tot aan de onteigening door de Gemeente. Waarschijnlijk ter gelegenheid van haar huwelijk, dus omstreeks 1770, heeft de nieuwe inrichting plaats gehad, waarbij een versierd dakvenster aan de Buitenhofzijde verviel om voor een schoorsteen plaats te maken. Toen ontstonden dus ook de betimmeringen van salon, antichambre en eetkamer. Wat mag hebben geleid tot de keuze van het ongewone onderwerp voor het afgebeelde deurstuk Mocht men in de verleiding komen over een gelukkig geëindigd familiedrama te gaan phantaseeren, een zeer wezenlijk drama heeft zich afgespeeld, toen de 17-jarige eenige zoon uit het huwelijk Drevon-Dutry, page van den Prins, in 1790 op tragische wijze om het leven kwam, De van haar echtgenoot gescheiden moeder heeft tot 1808 haar verdriet moeten dragen in het zoo feestelijk versierde huis.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 278