HOE DEN HAAG ZIJN CINGELS KREEG H bruggen. Alleen in 1629 kostte dit reeds 28000 gld. Ook in enkele volgende jaren liepen de bedragen hoog. De Riemer, die het geval omstandig verhaaltmeldt wederom van een verzet van Delft tegen deze verster kingen; zij werden dierhalve gedeeltelijk gestaakt en eerst in 1635 weder opgevat, doch niet voltooid. Nog grooter was het gevaar honderd vijftig jaar later en wel in den bangen winter van 1672. De Franschen waren bij Woerden binnengevallen en met 3500 man naar Bodegraven en Zwammerdam verder getrokken. Reeds dadelijk bij het gerucht van den opmarsch der Franschen waren hier maatregelen ge troffen. De bruggen werden opgetrokken, slagboomen op de toegangswegen gelegd, kettingen in de straten ge spannen, en bovendien tal van boomen omgehakt voor het versperren van de wegen. Eenige kleine stukken geschut werden opgesteld. Den 28, 29 en 30sten December vreesde men het ergste; de Haagsche schutters boden zich aan om Leiden te helpen verdedigen; ijlboden werden naar Maassluis gezonden om vandaar nog be schikbare soldaten voor verdediging van den Haag te ontbieden. Men verwachtte een treffen bij Alfen. Maar zoover kwam het niet, de dooi viel in met een heftige sneeuwbui, waardoor de terugtocht der Franschen nood zakelijk en tevens bezwaarlijk werd. Dit bracht de redding, en de plannen door de heeren der Sociëteit beraamd om den Haag definitief te versterken, konden blijven liggen. Immers bij de bespreking, die men daarover met den Prins had, gaf hij als zijn meening te kennen „dat d’ingesetenen van den Hage wel mochten ge rust zijn voor overval van de vijanden en dat Zijn Deel II p. 268 en vlg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 27