255 LEONARD TEMMINCK paar vrouweportretjes overtroffen 1). Met de hem eigen fijne tinten, blauwgrijs in costuum en achtergrond en roomachtig blank en rose in de huidskleur, geeft hij ons het beeld van een wel niet mooie, maar zeker piquante jonge vrouw uit het allerlaatst der 18e eeuw. In de hand houdt zij een open boekje, waarin te lezen staat: ,,Heere vergeeft het hun”. Het type der vrouw, het opschrift dat een ontrouwen minnaar zou doen vermoeden, zou ons in verleiding brengen hierin een portret te zien van Catharina Rebecca Woesthoven, de vrouw van Bilderdijk, wier echtgenoot, voortdurend van zijn onverwoestelijke trouw per brief getuigend, intusschen te Londen vrij openlijk een zeer intimen band met een andere vrouw had aangeknoopt. Een zeer fraai en ongetwijfeld gelijkend portret, dat Hodges eerder in de negentiger jaren van deze interessante vrouw maakte en waarvan in het laatste Kerstnummer van ,,Op de Hoogte” een afbeelding is te zien, verstoort echter deze illusie. Leonard Temminck is 7 September 1753 in de Groote Kerk alhier ten doop gehouden als een der vijf kinderen hier ter stede gedoopt uit het huwelijk van Anthony Tem- minck en Gerarda Alida van der Linden, 9 Maart 1749 te Scheveningen gehuwd. Hijzelf huwde 2 Aug. 1777 in de Groote Kerk Dorothea Frederica Asmans en overleed te Amsterdam 4 April 1813. In 1769 en 1770 is hij leerling van de teekenacademie der Haagsche schildersconfrerie Pictura. Reeds in 1779 wordt ervan gesproken dat hij nog geen meestergeld voor de schildersconfrerie Pictura Zie Mededeelingen v. d. Dienst v. K. en W., afl. VII bl. 95 en Oude Kunst 1919 bl. 204. Het laatste portret kon ik sindsdien als dat van Cornelia Jacoba Gael, 17731800, gehuwd met mr. Cornells van der Does identifiëerenhet eerste bleek de portretten weer te geven van graaf en gravin van Rechteren van Collendoorn, geb. Torck.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 281