Inleiding. ENKELE BLADZIJDEN UIT HET VERLEDEN VAN HET SINT-NICOLAAS-GASTHUIS IN HET DORP „DIE HAGHE” Deze, de wording, ontwikkeling en beteekenis van het Middeleeuwsche Gasthuis kortelijk schetsend, is op verlangen der Redactie teruggenomen, evenals de bijlagen bij deze studie gevoegd, en deze zelve iets bekort, omdat volgens haar, het Jaarboekje zich niet eigent voor zulk uitvoerig werk, een „elck wat wils” moet geven. Zonder inleiding, lezer, zou ik u dus in eens moeten brengen bij en in dat aloude Gasthuis, eene mogelijk heid mij ontnomen, daar dat gesticht niet meer staat, daar waar het eenige eeuwen achtereen stond, maar verplaatst is te midden van moderne gebouwen, aan eene gedempte gracht, waar we het nu moeten zoeken. V 1 C. H. PETERS. „Gastvrijheid, gevoel vooral voor wat er lijdt, wat arm, ziek, hulpbehoevend en verlaten is, is de zonnestraal, die ons, door alle tijden heen, treft in de menschelijke samenleving.” DOOR

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 284