HET SINT-NICOLAAS-GASTHUIS ENZ. 259 In 1904 Zoeken, ja, want uit- en inwendig herinnert het in niets aan het vroegere, dan alleen de halfrond gesloten hoofd ingang met zijn wapen er Jboven, vastgehouden door twee, met de eene hand op dat wapen en met de andere op hun kruk steunende hulpbehoevenden. van Dam Eerst bekende Regenten Jan van Assendelft, Opperste Gasthuismeester. Claes Pietersz. I Mr. Wouter f n Huge Claesz. f egen en. Jan Huge Claes van Dam 1 aan de Amsterdamsche Veerkade gebouwd, onder het beheer van: Sint-Nicolaas Gasthuis in 1385 gesticht aan de Oude Molstraat door Hartog Aalbrecht van Beijeren. De Riemer zegt dit te zijn„het wapen van Beijeren, ’t geen een vaste preuve uitlevert, van dat het zijne stigtinge aan eenen Prins uit dat Huis verschuldigt is, dewijl de Vorsten uit den huize van Bourgondie dat wapen niet gebruikt hebben.” Die hoofd-ingang, sedert a°. 1637 den vroegeren vervangend, is het eenige architectonische kenteeken dat wij hier staan voor een bizonder gebouw; zoo gezien is het een dubbel heeren- huis met kruisvenstersde houten kroonlijst in het midden onderbroken door een opschrift: „Sint-Nicolaas-Gast- huis”, terwijl ter weerszijden op het fries in Romeinsche cijfers de jaartallen: 1885 links en 1904 rechts staan. Binnenkomende zegt eene marmeren plaat in de vesti bule:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 286