Architect H. Wesstra Jr. en echtg. S. P. C. Een tweede kleinere plaat bevat het opschrift: Hulde aan Mevrouw J. A. Lammerts wed. den Heer H. Roeloffs, Donatrice 1874. Het aloude gesticht, langzamerhand geheel van aard, bestemming, indeeling en toestand veranderd, in nauwe straten, tusschen steeds hooger wordende gebouwen bekneld geraakt, daar voldoende zon, licht en rust mis send, is toen overgebracht in dit daarvoor ontworpen nieuw gebouw. Maar dat nieuwe huis is feitelijk een gewoon huis met eene eetzaal beneden en eene bestuurs kamer boven, in geen enkel opzicht zijn bizondere be stemming uitdrukkend of aan zijn verleden herinnerend. Regenten en Regentessen: Jhr. Mr. H. A. C. de la Basse Cour Caen en echtg. B. S. Baronesse van Hogendorp. Jhr. O. J. A. Repelaer van Driel van Tets. Mr. C. de Marez Oijens en echtg. S. C. van Weckerlin. HET SINT-NICOL A AS-GASTHUIS 260 I i I I i 1855”, voor eiken en avond-spijs. In die bestuurskamer bevinden zich aan den wand enkele oude schilderijen enz. en uit de vroegere gestichts-jaren nog eene langwerpige tafel met pilaster-vormige pooten, zes stoelen en een armstoel, een buffet en in een muurkastje met glazen deurtje enkele oude bokalen, met wat glas- en porceleinwerk, blauw en gekleurd, enz. In den schouw staat eene oude ijzeren geldkist, geheel met bloemen, enz. beschilderd en met twee uithangende sloten voorziende ivoren, gedraaide voorzitters-hamer heeft tot opschrift„Sinode Ao. 1745 Gouda". Voorts hangt er nog de „Voedings-staat van dag der week aangevende de morgen-, middag- i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 287