XVI p. III s. VIII d. HET SINT-NICOLAAS-GASTHUIS 266 it. voor s. slaeplake in te sinten: an 't gasthuus ghebesicht wegende XLII s. van Dit plan toont de ligging van het Gasthuis met zijn kapel en, binnen den gearceerden omtrek, het terrein, vermoedelijk reeds spoedig na de stichting van het Grafelijk Kasteel, op 's Graven last, uitgezet en afgepaald tot kerk- en markt-plein voor de zich ont wikkelende woon-buurt. Door stichting van een dorpsrechthuis, in het begin der XIVe eeuw in tweeën gescheiden, had van toen af, Uit dien aanhef, om een nutve gasthuus te maken, leid ik af, dat er toen in dit dorp reeds een bescheiden gasthuisje met een paar bedden bestond, waarin een arme vreemdeling of een hulpbehoevende onderdak kon vinden, een gasthuisje, in dat jaar 1355 voor rekening van Graaf Willem V door een met 6 bedden ver vangen, waarvoor toen een huis werd aangekocht en ingericht staande bij de Markt, op het noordelijk gedeelte van het voormalig Kerk-plein, zie nevensgaande platte grond 1). Dit gasthuis, aanvankelijk bestaande van giften en gaven, had vaste inkomsten noodig, van daar dat: „Ael- brecht, bi Goids genaden Palens-grave up den Rijn, Hertoge in Beijeren, Ruwaert van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant en van Vrieslant, doen condt den gasthuse: XII s. it. van lijfcope ende van cost ghedaen denghenen, die den coep van den huse maecken met die lude te ontbieden van Vlaerdinghen te Delf, des dit huus was, XXXV s. it. voor VI dekenen gecoft, ut sneden in den Haghe, ghecost en coste: VI p.; it. voor VII bedde tiecken: VI 1 seriën deken om it. X ankers pond: XVIII it. ant hecke

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 293