HOE DEN HAAG ZIJN CINGELS KREEG 16 De terreinen eeuw zelfs. van Kortenbosch bleven open tot diep in de 19de gende eeuw steeds doorging, werkelijk expansie-gelegen- heid. In de achttiende eeuw pas is om in de woon ruimte voor de arbeidersbevolking te voorzien de bouw van hofjes binnen de oude bouwblokken begonnen, een euvel, dat in de negentiende eeuw hand over hand toe nam. Toen dus eerst bleken de cingels een keurslijf. Maar een stadsbestuur dat in den aanvang der zeven tiende eeuw een uitbreiding omlijnde die gedurende 150 jaar voldoende bleek, is zeker niet beneden zijn taak gebleven. Het eigenaardig beeld, dat oud-den Haag door zijn cingel-afsluiting eeuwenlang is blijven bieden, moet ons niet alleen nieuwsgierig maken naar de ontstaansge schiedenis daarvan, maar ons ook een woord van be wondering afdwingen voor den breeden blik van hen, die haar hebben beraamdwellicht ook een woord van dank voor het feit, dat den Haag gespaard is gebleven voor een vestingbouwkundig experiment, dat met het karakter van „het schoonste dorp van Europa’’ al zeer weinig overeenkwam!

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 29