IN HET DORP „DIE HAGHE” 277 van de baijert beloe- poerte voor ’t inrijden der hooiwagens, een batch en poerte met rijet gedeckt en van de roede van den ouden batch 2 grote ladders gemaect, waerna in 1567 in dat barchhof werd getimmert een nuwe bouhuus, „waer die beesten staen”, mede met rijet gedect. De rekening bevat daarvan verschillende posten, o.m. „van XXXV wage poijnck daer mede 't fondament gemaect is, wage zants, daerin te stampen, huet calx, LIV dusent steens, elcke 1000 voor 8 st. en 2 st. vracht idem XIX dusent steens, kesine en alrehant hout, rachters, sparren en latten,vim rijets, busse locksnoers, rietdeckers, metselair mit twe truweelen, opma, hout- sagers, knechts des dages elc ad 5 st., glaesen in ’t nuwe bouhuus,Daarop vermeldt diezelfde rekening nog „gewerckt ant pestelencie-huijs, 5000 bacsteen, 15000 dropsteen.” Ao. 1514. Een nuwe baijert gemaect ende an grote balcken, XIII wagen zants, XI hoet calx beslaen, VIII dusent steens, ijserwerck, glaesmaker, 18 daghen metse lair ad 5 st., 21 daghen timmerman ad 5 st., 17 daghen opman ad 3 st., betsteden en twee „horden dije daerin ghebraken”. Somma van pen: 62 tb' 14 Ao. 1517. Over baijert: 1® IIII s. Van het „lant” dat het gasthuis in 1471 bezat in 't noerteijnde van die Haghe, was het als tuijn bewerkte gedeelte in 1511 vercoft aan Dierck Kerssgens, aldaer wonende, daarop houwende erffelick 2 ’s jaers, doch ,,de groete weij’’ voor de melkkoeien van ’t gasthuis benut, werd in 1582 voor f 4800 aangekocht ter ver- grooting van den tuin van het voor Willem Goudt, de utgeven ende oncost s. 4 d. een maecksel van nuwe trappe in de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 305