IN HET DORP „DIE HAGHE” 283 Het reglement vastgesteld ter kamer van Regenten op 14 Dec. 1864 voor opname van vrouwen-commensalen, eischt dat zij zijn van den Protestantschen Gereformeerden Godsdienst en van 60-jarigen leeftijd of daarboven, de inkoopsom is voor een 60- tot 70-jarige fl. 1500, daarboven fl. 1000. Aan eene gemeenschappelijke tafel wordt ontbeten, het middageten en de avondspijs genuttigd en, na het ontbijt En toen in 1843 het Gasthuis bouwvallig en geheel onbruikbaar dreigde te worden en eene Commissie uit den Kerkeraad der Hervormde gemeente eene geschikte plaats voor eene Diaconieschool zocht, kwamen regenten met die Commissie overeen om tegen een jaarlijksche huur van fl. 1100..voor 10 jaren, den zuidelijken vleugel in de Hal-straat af te staan en dien vleugel met de daarbij aansluitende woning in de Oude Mol-straat tot Diaconie school te verbouwen. Deze werd toen eene verdieping verhoogd en ingericht voor 700 kinderen, waartoe het Gasthuis een leening sloot van fl. 14000,— ad 5%, afloopende in 28 jaren. Tevens werd toen een gedeelte van het oude Gasthuis vernieuwd, zoodat dit in Maart 1840 weder eenige vrouwelijke commensalen kon op nemen en heropend werd. De Fonseca, in 1857 de inrichting beschrijvende, zegt (dl. I. blz- 213): „Cet établissement consiste aujourd’hui en un dortoir, öu il y a six bon lits, trés conditionnés, un réfectoire et un parloir ou antichambre, endroit oü les vieilles femmes resolvent ceux qui viennent les voir. En entrant par la rue, il y a a droite deux appartements dont l'un sert a la reunion des regents et l’autre a deux lits est destine pour les malades. Les vieilles femmes, lors qu’elles y sont admises, sont nourries, logées et en cas de maladie, soignées aux frais de la maison, qui procure l’assistance médicale, médicien et medicamentsa leur décès elles sont enterrées par l’établissement x).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 311