van ’s-Gravenhage van 1579 1488 komt voor: oudeveedersnest van dat wynckeltgens, per week door het Gasthuis verhuurd. Buiten tegen de kapel, waarschijnlijk boven den in gang, was een geschilderd houten beelt van Sinter Nyclaes, staande onder een verhemelt en binnen de kapel een silveren cruijs en beloque beiden vergult, een afflaetsbloc en een offer-bloc op vaste tijden ge ledigd. In de thesauriersrekening komt voor volgende post: ,,bet. Adriaen Cornelisz. Leijdecker, ut zaecke hij in de maent van maij heeft gehaelt twee jonge oijevaers ut het nest op het Corenhuijs” 3®” een zelfde post, doch nu voor 3 jonge ooievaers, komt voor in de rekening van 1600 en mede in die van 1601 op XVIII Julij „voor 2 ooievaers van ’t huijs in de Hal-steeg.” In de rekening van „bet. een glaes, dat een gasthuijs stucken viel” 16 sc. „die weerhaen op de toorn te setten 6 sc.” (1499). „van affelaets geit in ’t gasthuus gecomen”, (1499). „noch gevonden in ’t block datter staet in 'tchoor van de gasthuus-capelle in dese jaere 13 sc.” (1503). ,,’t gasthuus-torntje te leijen, loets, soduers en steij- geren” (1512); op de gravure naar D. Marot 1675 komt dit torentje nog voor, op die naar P. C. la Fargue 89 jaar later niet meer. „De coken met grote scoersteen, bij herhaling „gheveget ende van onderen tot boven scoen ghemaect even als de born-puttrechtbanck, waeran hangelesseendecramme.” Ao. 1516. „de hanghe ghemaect in onse scoersteijn (in de coken) daer men ’t vleijs in hanghet.” Ao. 1635. „bet. voor 't maecken ende affteijckenen van bestecke van de oude keuken van ’t gasthuijs XII 288 HET SINT-NICOLAAS-GASTHUIS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 316