IN HET DORP „DIE HAGHE” 307 dat hij dije de pocken Voor de behandeling zijner zieken en gewonden had het Gasthuis eerst vrij laat een eigen doctor en een eigen chirurg op eene vaste jaarwedde, meestal riep men de hulp in van den barbier, met hem, na elke behandeling of wel voor verschillende te zamen over een bepaald tijdvak afrekenend. De noodige geneesmiddelen werden gehaald uit de apotheek in de Hoechstraat. Of de meester wiens hulp ingeroepen en betaald werd, een doctor, een wondheeler of een barbier was, blijkt niet altijd. Soms staat er enkel 1501 „van een sieck mensch te genesen gegeven 1 ffi. 1503 „in de apteek betaelt voor een sieck mensch 1509 ,,geg. meester Jaspijn, de berbijr in de Veenstrate, van dat hij een arm man sijn been meesterde hijr intgasth., hem bet. bij consente van mijn medegesellen voor sijne arbeijt 1 „item gheg. meester Dirckge van Utert van zijecken in onse gasth. ghemeestert heeft van ende ander elendige menschen ghemeestert heeft bij consent van mijn medegesellen hem gegeven 2 XIII s. IlIId.” „item meester Adriaen upte Spoije, de barbijr, van dat hij een arm man dije hijr int gasth. lach zijn beenen mees terde VI s. VIII d.” 1510: „item geg. meester Dierkgen van Utert van dat hij alle dije zijecken ghemeestert heeft van de pocken ende van de pestilenci int gasth. Ende meester Dirck voern. was gheloeft van de gasth. meesters tijen rijnsse gulden hen een welkomspenning, en mede zoo die Regent met een nieuw ambt werd bekleed of de Regentes was bevallen. Bij de vier Regenten-maaltijden in het huis en, als het kermisdach in het Gasthuis was, werden de moeder en de meiden extra bedacht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 336