11 ffi.” sc.” 318 HET SINT-NICOLAAS-GASTHUIS ’t gulden deel stove dye ghemaect zijn int gasth. een arm elendich kint V s. Ao. 1506: „Een stoeve te maken door den scrien- werker voor die armen.” Ao. 1509: „gheg. een man ende een wijf, dije een out man bewaert hebben, dije in zijn uterste sacrament lach in de molenstraat van 2 nachten en een dach ende dije daer zijeck lach, dat was Aelrijsgen dije theijlich Cruijs-gilde plach te dijene XII sc. VIII d.” Ao. 1509: „achterdeel van de huijsijnghe van hoeft, tot een testamente: de prochiekercke ende dije heijlige geest, ende dije huusarmen in sint Niclaes gasth. waer of dat onse porcie was XIV 'E'.” Ao. 1512: „van een vroutje dat van armoede van losduijnen int gasth. ghecomen is ende dit vroutje hadde een cleijn huijskijn staende binnen loesduijnen” dat ver- coft is voor 18 Ao. 1516: „voer een voer dye oude vrouwen Ao. 1518: „gheg. over IHId.”. Ao. 1521 „bet. Jan Maertz in de d’os int noerdende van zekere sculde dije een oude zijecke vrouwe dije wij hijr int Gasth. ingenomen hebben, sculdich was mer wij hebben van dese oude zijecke vrouwe andere zekere guede ontfangen dije meer belopen dan haer sculdich. facit V IIII Sc.” Ao. 1522: „over een tabbert gheg. een wijf dije hijr uten gasth. ginck, daer wij ghuet af ghenomen hadden.” „gheg. een arme elendige man om goetswillen 15 sc. VIII d.” Ao. 1526: „gheg. een arm pockich joetz man Ao. 1530: een arme knecht utbesteed 1 ffi, V „geg. lange lijsbet die ut gasth. ging 1 ft’.” Ao. 1546: „Jan wijf die int gasth. onderhouden wordt en beloefde te brengein gelde de somme van V *K.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 348