IN HET DORP „DIE HAGHE” 323 4 st. 4 st. 4 st. 6 st. „Leijste van goederen die een Man, in ’t gasthuis komende moest hebben, (moest inbrengen): een nieuw bed, 2 hoofdkussens, een peuluwe, drie nieuwe deekens en een nieuw beddekleed, 2 paar nieuwe slaaplakens, 2 paar nieuwe slopen voor de oorkussens, 6 nieuwe hemden, 6 nieuwe servietten, 6 nieuwe handoeken, 6 nieuwe beste dassen, 6 paar nieuwe mouwe, een best zwart laakens kleet, een best nieuw sondags gecouleurt kleed, een goed dagelijks kleed, een jas en een japon en een nieuwe hoed, een of twee paer nieuwe schoene, vier paer nieuwe kousen. Voor de lakens, sloopen en hemden betaelt de inkomende in eens 40 gl. en worden deeze 3 artikelen door ’t Huis gegeven. doen, zonder daar daar voor aan een Dog werd aan 4 st. voor het spinnen voor voor voor voor 6 gl. in ’t jaar 2 gl. in ’t jaar De boodschapper krijgt 'sjaars 4 gl. „Aangaande het werken voor het Huisalle de oude lieden zijn verplicht om voor 't Huis te werken, waartoe zij geordonneert worden. Het dagelijks werk te doen, van turf en waeter dragen als andersints is de Post van de jongste mannen en als die niet in staat zijn, werden daertoe andere geordonneert, die dan van sodanige jongste, niet in staat zijnde, ontfangt een gulden in de maand. De twee jongste vrouwen helpen de was op- voor iets te ontfangen, off zij betalen ander ses stuivers van ieder wast. de Vrouwen bij gratie gegeven: van ieder pond vlas. het najen van ieder hemd. het naaijen van een paer lakens, het naaijen van een serviet. ’t breijen van een paer kousen, voor 't merken en verstellen, voor het kousen stoppen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 353