HET SINT-NICOLAAS-GASTHUIS 324 Vrouw in ’t Gasthuis een peule en 2 een beddekleed, Voorts 3 nieuwe hemdrokken, 2 stoelen met kussens, 2 tinne leepels, een mes, een vork, een tinne bierkan met een bierglas, een tinnen waterpot, een kist of kast om het goed in te leggeneen nieuwe koopere thee-keetel en comfoor en blikken thee-emmer, een nieuwe blaaker, snuijter en domper, twee nieuwe stoove, een tafeltie en spiegeltie. Eindelijk drie silvere ducatons om te verdeden, te weeten, een voor de moeder, een voor de twee meijden en een voor de Oude Lieden voor Rijstenbrij. „Tractement van een man die in ’t Huis gekomen is voor de mans: acht stoop wijn, pijpe en tabak, kaas en brood. Voor de vrouwe: koffij, suiker en melk en een corente koekje van een st. voor ieder.” „Lijste van goederen, die een komende moet hebbenEen nieuw bed, kussens, 3 deekens, (mede alles nieuw) 2 paer lakens, 2 paer slopen, 6 servietten, 6 hemden, 2 japonnen, 3 mantels, 2 borstrokken, 2 paer muijlen, 2 paer koussen en 2 rokken onder de japon. Een tinne bierkan, een bierglas, een blaker, 2 stooven, 2 stoelen met kussens, een spiegeltje, een theeketel met een comfoor, een tinne waterpot, 1 tinne lepel en vork, verders kleijn goed tot haar lijf behoorende; een kast om haar goed in te doen en 3 silveren ducatons om te verdeelen als boven. Aangaande de uitdeeling van kaersen: „Van Nov. tot Febr. werd aen ieder der Oude Lieden wekelijks gegeven 5 kaersen en van Febr. tot Paaschen 3 kaersen, de week van Paaschen tot Nov. één kaers in de week. Aan ieder die afziet van het gewoone sleepje Bier wordt gegeven 1/4 Thee in de maand en aan de meijden ook en aan de moeder x/2Ui.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 354