IN HET DORP „DIE HAGHE” 325 Wijn aan de Oude Lieden’ ieder der O.L. meijden een Pintje Uitdeelingen van Geld en de Moeder en de Meijden. „In Meij, Junij en Julij werd aan ieder der Oude Lieden gegeven alle maand 5 stuivers, voor de moeder 10 st. voor de twee meijden (zaam) 10 st. In Dec. op St. Nicolaes Dag werd aan geg. 2 stuivers, 4 st. aan de moeder, 4 st. voor de twee meijden (zaam)nog aan ieder der O. L. en meijden een half pintje Spaense wijn en aan de Moeder (later afgeschaft). Op St. Maerten, zijnde den lien Nov., aan ieder der Oude Lieden geg. 1 st., aan de Moeder 2 st., aan de Meijden (zaam) 2 st. Op het Reeken-maal werd door den Rentmr. ge geven voor de Moeder, de twee Meijden en de Oude Lieden 3 gl. 8 st., waarvan ieder ontfangt één stuiver, de twee meiden ieder één st. en de rest is voor de moeder. Nog werd in den maand vóór het Rekenmaal, door de Regentesse wiens maand het is, geg. 3 gl. voor de moeder en 3 gl. voor de meijden. En aan alle Oude Lieden en twee Meijden, ieder een pintje witte wijn en aan de moeder dubbelt (later afge schaft). Op den dag der Voorburgse Kermis, op dien van het Groote Regenten Maal en op Vastenavond werdt telkens een lam geslacht voor de Oude Lieden en hen oud Bier te drinken gegeven. Op Paaschen krijgt ieder der Oude Lieden en Meijde een pintje Spaanse wijn, 6 olijbollen 1/2 U' vijgen, V2 rasijnen en één stuivers witte brood, nog een Paasch broot van 4 stuivers en 9 eijeren, de Moeder krijgt alles dubbelt. In de maand Nov. (na de slacht) werd aan ieder der Oude Lieden en Meijden uitgedeeld 5 beulingen, als

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 355