Reeds tegen het midden der XVII de eeuw schijnt het besluit genomen te zijn geen getrouwde paren meer in het huis op te nemen, daarna verdwenen mede de oude mannen en sedert werd en bleef het gesticht een tehuis, waar enkel vrouwen van den Protest.-Gerefor meerden Godsdienst, oud 60 jaar of daarboven, zich kost, inwoning en verzorging konden koopen tegen een inkoopsprijs, eerst betrekkelijk vrij gering, doch sedert het midden der XlXde eeuw herhaaldelijk verhoogd en nu geklommen tot ƒ8400. 3 gort-beulingen, 1 leever-beuling en 1 bloed-beuling en een half pintje Spaanse wijn en aan de Moeder dubbelt. Op Kersmisse krijgt ieder der Oude Lieden en meijden, een duve kater en een pintje witte wijn en de Moeder dubbelt. Op Vastenavond en op het koude Bouten-maal krijgt ieder der Oude Lieden en meijden 1/a pintje Spaanse wijn en de Moeder dubbelt. En, was er in dien tijd een nieuwe Regent en Regen- tesse gekomen, dan vierde het Huijs feest, dan werden allen getracteert op Amsterdamse koeken en witte wijn elke vrouw kreeg 1/s thee, elke man een aantal pijpen met eene bepaalde hoeveelheid tabak van bepaalden prijs en wanneer de Regentesse in de kraam komt of de Regent een nieuw ampt heeft bekomen, sijn deselve gewoon telkens te geeven 2 gouden ducatons om onder de Oude Lieden verdeelt te worden - (aldus 't Memorie boek geformeert A. 1767). Omtrent de bediening van de waag, het wanthuis en de vischbanken, waaruit het gasthuis tot in 1794 vaste inkomsten genoot, zeggen de rekeningen zoo goed als niets, slechts in eene enkele dezer is sprake van 2 ge- HET SINT-NICOLAAS-GASTHUIS 326

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 356