IN HET DORP „DIE HAGHE” 327 ’t geen dije procu- jaer lang in huijr Uit de rekening straet, een aangelegd van Ao. 1589 blijkt, dat het Gast- sworen meeters van de wage, elk betaald met 4 U' blijkens de rekening van Ao. 1584 waren er toen 3 meeters, „dezen gegeven tot een nijeuwe jaer, als nae de gewoonte een hollantse daalder, facit XXXV sc.” Overigens is echter slechts sprake van aanschaffing van een nuwe wage, zijnde de balans, en van herstel, en herhaaldelijk van het eijcken der gewichten: „dese gheswaert”. Het wanthuis, welks recht, dat van de ellenmate, men voortdurend trachtte te ontduiken, komt enkel voor in de rekening van Ao. 1507: „van de pleijte die noch te hove staet van der ellen maete van dije tughen te verdachvaerden van neursknechts verdijent heeft”, enz. De visbancken stonden voor het huis op de caseijde bestrating rondom door het huis door dit en onderhouden: in 1573 is er sprake van het huuske (met riet gedekt) daer de visbancke in staen”. Ao. 1534: „dije vijs-bancken een VI fe 111 s. VI ds. Ao. 1534 „van 2 scevenijsche vrouwkind ofte meijsken over een jaer straethuijr, die bij dekaeck ghestaan heb ben X sc. Ao. 1534: „Alijt appelcoepster afteromme, een jaer straet huijer VI U' VI s. Voorts werd nog een gedeelte der Gasthuis-straat verhuert voor besem-marcktde beesems werden be waard in 't huis en daarvoor betaald 7 d. ’s weeks, zijnde voor de helft voor de moeder, voor de andere helft voor de twee meijden, die tevens de beesem-straet veegen en daarvoor krijgen 3 stuijvers ’s weeks.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 357