IN HET DORP „DIE HAGHE” 331 i Het bier, de gebruikelijke dranck, werd in groote hoeveelheden verbruikt. Sasbout onze brouwer van Delft leverde gemiddeld een 120 tot 200 vaten's jaers, waar voor excijs en vracht moest betaald worden; uit erken telijkheid deed hij aan het Gasthuis soms eene schenking eerst tegen het midden der XVIIIe eeuw verminderde met de komst van de koffie en van de thee dit groote bier-verbruik. Belangrijk was mede hetgeen er noodig was aan brandstof, vooral voor de keuken, turf werd er voort durend aangevoerd, zoowel per schip van zooveel waghen torfs, bij ponte van 2 waghen of pijpe als per wagen zelf, soms wel een 50 tal tegelijk. De hoedanigheid was niet altijd even goed, doch eens bleek de aangevoerde zóó best, dat er onmiddellijk een tweede lading van besteld werdbehalve turf werden verstookt duizende groene tacken, droghe tacken en bonthouts (gebonden hout) en eens, toen de voorraad onvoorziens op was, werden er „ghehaelt in presencije van gasth. meestr. XXc tacken en 11 dusent bonthouts. Groot was mede het verbruik van smeer- en van was- kaersen; van het smeer der geslachte beesten goot de keersmaker in het gasthuis kaarsen verwisselde tegen nieuwe kaersen en de overgeschoten eindjes onder bij betaling. Ao 1506 ,,de vellewasscher Dirck Jacopz, kaersmaker van waskaersen, die hij *t gasth. maect heeft van Sinte Niclaesdagh ao. vier tot Assumtio Marie ao. sesse, so heeft hij ghemaect VIII U' waskaerse, elc pont gr. XIII facit II tt’ III s. IIII d.de waskaersen dienden enkel bij den dienst op het altaar in de kapel en bij dat in de ziekenzaalbij kersmisse brandden daar tevens een of twee toerssen. Tot de steeds terugkeerende groote uitgaven be-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 361