sommige rekeningen beloopt het aantal dier meestal kleine rente-posten tot bij of over de honderddaarop volgde dan de opbrengst van verkochte eigendommen of van afgeloste renten, vervolgens de sterk afwisselende baten verkregen uit waag en wanthuis en aan straet- recht (voor de vischbanken), vervolgens eenige kleine posten alsde opbrengst van de verkoop eener coe, de verkoop van de huiden der geslachte beesten, de ver koop van het te veel aan boter, kaas en zuivel, de opbrengst van den henneptuin en van het gedurende eenigen tijd in de weijde opnemen en laten grazen van vreemd vee. Eindelijk de gelden ontvangen van hen, die zich als provenier inkochten en ten slotte volgde de waarde aan geld en goederen, door hen bij hun sterven achtergelaten in en aan het huis, en van de armen of zieken in het huis overleden. De geschenken, het gasthuis „bi testamente” besproken, werden in het jaar waarin zij vervielen mede geboekt, als ook de opbrengst der petitiën geregeld in de Jacobs-kerken in de gasthuis-kapel gedaan en het, op de borden waar mede in de godshuizen werd gebedeld, voor het gesticht ontvangene, als ook hetgeen er geofferd werd in het block staande in de kapel en inkwam in het aflaats-block aldaar. Voortdurend werd dit liefdadigheids-huis allen aan bevolen en de priesters, die daarbij succes hadden, niet zelden beloond met een nieuwe bonet of zelfs in geld. Het huis had een zware taak, doch het genoot daarvoor IN HET DORP „DIE HAGHE” 337 22 Van af 1 April 1579 deelde het gasthuis in de oortgens op de gulden, in ’t oortgens opgeld, bij den heeren Staeten van Hollandt den armen binnen den hage en haechambacht gegundt, van de ver pachtingen van den imposten van wijnen en bieren, enz. die binnen den hage ende haechambacht verpacht werden, opbrengende o. a- over een tijt van 3 maanden, te weeten Julius, Augustus ende Sep. tember anno XVc81 XIV L. 16 s. 3 d. Ao, 1807 werd het echter afgeschaft.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 367