de keuken 1810^-1841 en over het tijdvak van van afgegeven recepten ten en linnen-kast, een boekje behoeve der zieken. De tijdsomstandigheden deden zich het opvallendst gelden met den overgang van het Catholicisme tot het Protestantisme, met de kapel en de dienst in de zieken zaal verdween de kapelaan van het huis, en alsnu nam de predikant van de wijk belangeloos de Godsdienstige zorg op zich, maar tijdens de predikants-vacature in dien wijk, vanaf 1632 werd een bezoldigd zieken-trooster en in 1635 tevens een bezoldigd voorleeser van de Heilige Schrift aangesteld. Ao. 1774 werd aan ieder der inwonenden een psalm boek uitgereikt. De begrafenissen werden eenvoudiger, de lijk-dienst verviel, nog blijven de klokken luiden, maar toen het kerkhof der St. Jacobs-kerk steeds meer ingekort en bij wijze van markt benut, eindelijk geheel buiten dienst kwam, zwegen ook haar klokken. Heel precies werd bij opvolgende ordonnantiën alles geregeld. Naar mate het gasthuis zelf in taak en in beteekenis afnam, namen de maaltijden der Regenten en Regentessen toe in omvang en beteekenis, het tin ver dwijnt van de tafel, vervangen door zilver en porselein, een eigen kamerbewaarder bedient en in eene coetse komen nu, op kosten van het huis, de Mevrouwen ter maaltijd, of gaan zij ter uitdeeling. Behalve het bier, eeuwen lang onze volksdrank, komen tegen het midden der XVIIIe eeuw in het gasthuis ook de koffie en de thee in toenemend gebruik en heeft tevens de tabak, de tabakspijp, er burgerrecht verkregen. Was blijkens de spijslijst van 1767 voor de 4 Re- genten-maaltijden de aardappel nog een bizondere schotel, een 20-tal jaar nadien werden er elk jaar in ’t begin van November 10 tot 20 zak, ad 30—50 St., opgedaan HET SINT-NICOLAAS-GASTHUIS 348

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 378