DER STATEN-GENERAAL 23 eene begrooting van kosten aan de vergadering over. Door tusschenkomst van Johan de Witt, destijds nog pensionaris van Dordrecht, werd door den architect Pieter Post, den bouwmeester, met Jacob van Campen, van het Mauritshuis, de Oranjezaal van het Huis ten Bosch, enz. het plan verbeterd en eene nieuwe teeke- ning gemaakt, waarop reeds den van diezelfde maand het besluit viel om den bouw volgens het nieuwe ontwerp onder toezicht van Post te laten uitvoeren. In het stadhouderlijk kwartier, dat door den dood op den eersten November 1650 van den Stadhouder Willem den Tweede was vrijgekomen, lieten nu de Staten in het gedeelte tusschen den Vijver en de Stadhouderspoort, op de tweede verdieping langs het Buitenhof, eene vergaderzaal voor zich inrichten, door een muur tusschen twee vertrekken te doen wegbreken. Als souvereinen der Provincie hadden zij de beschikking over het stad houderlijk kwartier, „omdat het stond in het Hof, dat behoorde tot de Grafelijkheids-Domeinen van het Oude- Noordholland Met de Gecommitteerde Raden, het uit 10 leden bestaande uitvoerend college der Staten, die op de eerste verdieping reeds eene kamer in gebruik hadden, betrokken zij verder de geheele verdieping. Gelijkvloers waren sedert het grafelijk tijdperk ver schillende ruimten door den financieelen dienst der provincie ingenomen. Reeds in 1655 was het nieuwe van baksteen opge trokken gebouw, lang 31 meter langs den Vijver, diep 16 meter en hoog ruim 24 meter, onder dak. Dat jaartal prijkt dan ook in een eikenhouten medaljon boven de oude, zware eikenhouten toegangsdeur tot de op de eerste verdieping gelegen groote vergaderzaal. Onder deze zaal, gelijkvloers met het Binnenhof, waren drie vertrekken, alle met geschilderde plafonds,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 37