SLOT. tient gesteund door twee meijssens, den docter wach tend. Eene XVIIIe eeuwsche gasthuis-zaal toont de half overwelfde zaal van het Sint-Pietersgast-huis te Amersfoort, met hare beide reien bedden, door gor dijnen gesloten; vóór deze langs ligt een houten over- vloertje, waarop bij elk bed staat een stoel, een tafeltje en een kleerkist, en onder elke tafel een spugkom 1). Van vroegere gasthuis-regenten-kamers uit dien tijd bestaan meerdere afbeeldingen, doch omtrent het gast huis zelf geven zij geen licht. In het in 1905 helaas afgebroken Gereformeerde wees huis in de Wester-straat te Enkhuizen, A°. 1616 uit eene rijke beurs gebouwd, had de slaap-zaal, in navolging der vroegere zieken-zalen, mede langs de beide zij-wanden eene rei bedden, met daarvoor langs loopende gaan derij of daarvan vóór de afbraak nog een afb. genomen is, is mij niet bekend. Het bovenstaande is ontleend aan bewaard geblevene rekeningen, schepen-brieven, aanteeken-boekjes, en huise lijke ordonnancie’s 2) een in zich vrij nuchter, vaak meer verzwijgend dan zeggend materiaal, het geeft toch een kijkje binnen dit eenvouig dorps-gasthuis en zijn HET SINT-NICOLAAS-GASTHUIS 352 Wel geeft Jan Luijken in zijn: „de Bijkorf des Gemoeds”, van 1711. een duidelijk inzicht in eene groote overwelfde gasthuis-zaal, maar of deze voorstelt êéne der zalen van het Sint-Pieters-gasthuis te Amsterdam, het belangrijkste gasthuis van ons land, blijkt niet. 2) Stukken, nu alle berustend in het Rijks-Archief alhier en geïn ventariseerd door Dr. J. M. Sernée en Dr. S. W. A. Drossaers, een inventaris met toelichting opgenomen in het jaarverslag van dat archief over Ao. 1918. Een paar stukken echter schijnen vóórdien verdwaald te zijn in het Gemeentelijk archief, althans worden daar bewaard.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 383