II dit laatste EEN HAAGSCHE PREEKSTOEL OP HET EILAND TEXEL Texel wordt in de laatste jaren door toeristen vrij druk bezocht. Verreweg de meesten van dezen bepalen zich tot de zuidelijke helft van het eiland: Den Burg en het badpaviljoen van De Koog. De bezoekers van de noordelijke helft, met name van den Eijerlandschen polder, zullen wel heel gering in aantal zijn. En wie van deze weinigen betrad het zeer bescheiden zaalkerkje der Ned. Herv. gemeente in De Cocksdorp? Toch, den enkeling, dien toeval of opzet dit eenvoudige uit 1839 dagteekenende gebouw binnenbracht, wacht eene verrassing. Want als hij de deur achter zich heeft laten dicht vallen, ziet hij aan de tegenoverliggende smalle zijde tegen den gewitten muur een imposante donkere massa afsteken, waarvan het middendeel zich hoog ver heft om, na een breeden uitzwaai, in golvende, op het laatst nog eens saamgevatte contoeren te eindigen. Naderbij gekomen herkent hij hierin den preekstoel en het doophek, en verwondert zich over den rijkdom dezer meubelstukken in dit overigens zoo sober interieur, terwijl hij zich tevens afvraagt, hoe hij hun vormen, welke uit anderhalve eeuw vroeger dagteekenen dan het kerkgebouw, met den stichtingstijd van DOOR DR. E. J. HASLINGHUIS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 390