364 DE BOEKERIJ VAN MR. JOHAN MEERMAN t T vertaling van Molière’s Mariage force 1). In 1767 vin den we den veertienjarigen jongeling in Leipzig, waar hij studeert onder leiding van den beroemden professor Ernesti. In 1768 en ’69 bezoekt hij Dresden en Berlijn, even wipt hij dan over naar Holland, vanwaar hij weer spoedig naar Göttingen vertrekt, waar hij tot 1771 studeert onder leiding van Prof. Chr. Gr. G. Heyne. Dan roept het overlijden van zijn vader hem weer naar ons land en van September 1771 tot den zomer van 1774 vinden we hem als student in de rechten inge schreven aan de Universiteit van Leiden. Hier studeert hij onder de Professoren Ruhnken (Ruhn- kenius), Lod. Kasp. Valckenaer, Fred. Willem v. Pestel, Bavius, Voorda en Joh. N. Seb. Allamand en zet hij in 1774 de kroon op t werk aldaar door te promoveeren tot meester in de beide rechten op een proefschrift getiteld Specimen iuris publici inaugurale de Solutione vinculi, quod olim fuit inter S. R. Imperium et Foederati Belgiï Respublicas. Na zijn promotie gaat hij reizen en bezoekt achtereen volgens Engeland, Schotland, Ierland, Frankrijk, Zwit serland en Italië. In den zomer van 1776 is hij weer in ons land terug. In 1780 verschijnt het achtste deel van den „Novus Thesaurus” 2), een verzameling van Molière, ’t Huwelijk tegen wil en dank. Blijspel overgezet uit 't Fransch door J. Meerman. [Rotterdam], 1764. 8o. Een exemplaar van dit boekje bevindt zich in 't Museum Meer- manno-Westreenianumt is naar den smaak der 18de eeuw gebonden in rood marokijn. Gelijk bijna al de boeken van dit Museum is ook dit boekje zoo gaaf en zoo goed geconserveerd alsof ’t juist van den binder was gekomen. 2) Suppiementum Novi Thesauri iuris civilis et canonici,ex collec- tione et museo Meermanniano. Post patris obitum edidit et praefa- tione instruxit. Joannes Meerman. Hagae-Comitum, 1780. fol.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 397