DE BOEKERIJ VAN M». JOHAN MEERMAN 367 f- en verzameling van kunstzaken van Voor ons is hier ’t belangrijkeWat gebeurde er met de boekerij? Door den Heer en Mevr. J. MeermanMollerus bleek bij olografische codicillaire dispositie van 29 Augustus 1811 aan de stad ’s Gravenhage te zijn gelegateerd. 1°. Het woonhuis, gelegen aan den hoek van den Boschkant en Korte Voorhout i". De verzameling van kapellen, schelpen, fijne steenen, opgezette vogels en mineralen alsmede de boeken en handwerken van mevrouw Meerman. 3°. De bibliotheek den heer Meerman. Door het Gemeentebestuur werd aan de Commissie van financiën opgedragen te onderzoeken of het belang van de stad het aannemen of weigeren van dit legaat vorderde. (Het verslag van deze commissie is als bijlage II hierachter gevoegd.) December 1821 nam de Raad op voorstel van Burge- meesteren het besluit het legaat niet te aanvaarden 2). Ondenkbaar en onvergeeflijk besluit in onze oogen. Maar men moet niet vergeten, dat zaakkundige voorlichting ontbrak. Niemand scheen het heillooze van dit besluit in te zien. Of zouden er onder de erfgenamen geweest zijn, die ’t wel inzagen, doch bezweken zijn voor ’t geld dat hun nu ten deel zou vallen. Ik kan niet nalaten dit vermoeden te uiten, daar zij anders zeker wel hun x) Men zie hieroverHet huis aan den Boschkant op den hoek van het Korte Voorhout te 's Gravenhage, samengesteld door H. Hijmans, Archivaris van de Eerste Nederlandsche Verzekeringsmaat schappij op het leven ’s Gravenhage 1922. 2) Een artikel van den heer S. van Z. hierover werd opgenomen in „Het Vaderland” van Donderdag 4 Januari 1923, Ochtendblad, onder den titelOver een geweigerde kunstverzameling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 400