126662.60 823.75 3239.30 1542.80 Aandeelen Maatschappij 450.— do. in de NegotiatieLand 6800.— 5000.- 5000. 3890.— 462.50 102.50 van Obligatien op Hessen Hom- Aflossing van van Particulieren van Actiën in de Deensche Asia- tische Comp Verkoop van Diligentia. Verkoop van i is zekere bezitting Verkoop van Verkoop van Actiën Assurantie Comp. van Guéran en Co. het Huis in 's-Hage de Bibliotheek f 72000. 22000.— 32662.60 een Obligatie op de Stad De voornaame posten van Uitgaaf zijn: 1°. Uitkering aan Busbach gedurende de Administratie des Boedels van eene Lijfrente a ƒ200.jaars. 2°. Afkoop van dezelve1200. Legaat aan eenen minderjarigen zoon van den Hr. M. S. Pauw. de minderj. Dochter van den Hr. H. B. Martini. Obl. Prins van Waldeck do. Marquis de Verac eenige Obligatien ten laste Verkoop van Neurenberg Verkoop burg Verkoop 15185.— 20500.— Overigens bestaat de ontvang uit ontvangen intressen, Land en Huishuuren, afrekeningen en restitutiën van uitbetaalde belastingen van verkogte goederen. 376 BIJLAGE I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 410