Legaat 5000. 5000— 5000— 1000— 1000— 3000— 1000— 2500— 2500— 2500— 1000— 5000— 1000— 14,625.801/2 Legaat aan armen 1 Eerste uitdeeling tigden van namen tweede dito derde dito vierde dito vijfde dito zesde dito zevende dito. Slot van de Rekening Legaat aan den Predikant Outhuis Uitkering aan Prof. Erb, gedurende de Administratie des Boedels van een aan Mevr. Gevers geb. Mollerus Mevr. Mollerus geb. v. d. Merwede aan de Nederd. Ger. Diac. Armen in ’s Hage het Waalsche Armhuis in in ’s Hage aan de Geref. Waalsche Diaconie in ’s Hage den Hr. N. Rom H. Busbach het Walsche Weeshuis te Leyden de Walsche Diaconie te Leyden Aan den Excecuteur Pauw van Westreenen. Jochems de Nederd. Geref. Diac. te Leyden j aan de acht gemach- de gezamentlijke Erfge- 300,000— 160,000— 96,000— 80,000— 96,000— 56,000.— 802625.801/, 2000— BIJLAGE I 377

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 411