8 8 8 8 94 952 31 57 24 27 397 907 1101 972 7 6 12 1 1 2 7 4 7 13 16 5 9 5 8 6 7 8 8 8 8 8 15 2021 1880 220 40 1417 196 215 1051 255 80 12 1 16 62 108 63 54 I 19 1250 5 18 5 10 3 18 8 11 2 17 BIJLAGE HI 384 BESTEED BEDRAG guldens stuivers i Koninkl. Bibl. Kopenh. Six van Hillegom H. Collot d’Escury v. Heynenoord Le Somne Wesele Scholten Hofman Biblioth. Stad Luik Hoogeschool Gend Leuven Athenaeum Franeker Cleef (van) voor: van Terveen te Utrecht Prof, van Heusden bij Utrecht Quarles van Ufford de Vos Willems Hoogeschool te Utrecht te Leijden van Suchtelen te Stokholm Raad van Adel Mr. Carbasius Kon. Ned. Instituut P. den Hengst Zoon Amsterd. van der Duijn Hoogeschool te Groningen Docter Hoeffer Graaf Cajétani Melzi Hollingerus Pijpers Rijgersman Palier Zoon te 's Bosch Ewijck

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 418