8 8 8 48 8 F. 10953 26 2 50 36 38 1 14082 1999 383 1 14 1558 231 47 46 282 4 115 2 53 19 1 19 15 14 14 15 18 19 14 6 14 3 17 3 1 12 3 4 8 8 8 Flament Faber v. Riemsdijk G. Gaïsfort (Gijsfort) Prof, te Oxford. Groot (de) te ’s Hage 6 Cleef (van) voor: Baron de Geer Groebe C. de Jonge de Graaf de Borchgrave Ds. Oudhuijs Van Cleef totaal D. Donkerman te Leyden Dedel Dubus Drieling Dihl Dam (Jacs van) te Rotterdam D’Escury van Heynenoord Donker Curtius Doorninck (M. van) Agent v. d. Nederl. Maatschappij te Deventer E. Ebeling (op de plaats) Ellinckhuijzen te Rotterdam Endhoven BIJLAGE III 385 BESTEED BEDRAG guldens stuivers 25

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 419