8 15 29 13 2 16447 6944 37 5 5 196 313 34 18 96 7 19 53 352 1 3 469 19 54 15 13 1 4 17 10 10 18 11 14 14 13 6 2 3 16 19 10 14 8 9 9 8 8 8 12 K. Koning te Amsterdam Koelinga Koster L. Laing te Edimburg Langenhuizen (achter de groote kerk) Loosjes (Wed.) te Haarlem Lulius Lauwers te Antwerpen (Bibliothecaris van Gend) Lampsins, Noordeinde Lennep (van) Luchtmans S. I. te Leijden M. Meurs Meurs (D.) Meurs Mandemaker Mandemaker (R.) Mensing Mensch te Leijden Maitland Mijan (Verweij) Malecotius Maanen (van) Minister v. Justitie. Meijer Warnars te Amsterdam. Meerman v. d. Goes BIJLAGE III 387 BESTEED BEDRAG guldens stuivers

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 421