nalisten, de stenographer! en de bezoekers der tribunes. De gang iinks van de hoofddeur voerde naar de ver trekken van Gecommitteerde Raden, terwijl rechts een eikenhouten bordestrap leidt naar eene vestibule, welke toegang geefttot de vergaderzaal, tot de binnengaan- derij, gelegen op de eerste verdieping boven de kolon- nade, en tot de antichambre. Van die vestibule voert de trap verder naar de binnengaanderij van de tweede verdieping. Op deze gaanderij komt aan de oostzijde de deur uit voor de particuliere tribune, bestemd voor diplomaten, hooge ambtenaren en geïntroduceerden. Trap en vestibule bevinden zich nog in denzelfden staat als bij de stichting. De zware eikenhouten deur van de groote zaal, waarboven het medaljon met het jaartal 1655, is alleen nog in gebruik, wanneer de Provinciale Staten vergaderen. In de breede leuning en in de stijlen van de trap zijn nog zichtbaar jaartallen en vrou wennamen, welke daarin wel door de schildwachten en boden, die zich in de vestibule ophielden, zullen ge sneden zijn. De binnengaanderij op de eerste verdieping was gemaakt ten gerieve van de leden-afgevaardigden ter Staten-Generaal. Zij toch voerde van de in den weste lijken hoek gelegen hoofdtrap van het stadhouderlijk kwartier, waarin de Staten vergaderden tijdens de ver bouwing, langs de nieuwe vergaderzaal, door het kwartier van de Princesse Royale, en vervolgens langs de Hof kapel naar de, in 1880 gerestaureerde, vergaderzaal der Staten-Generaal, gelegen op de eerste verdieping aan het Binnenhof, in het gebouw van het departement van Waterstaat. Het nieuwe gebouw telde aan den kant van den Vijver zeven vensters, waarvan vijf ter zijde van het paviljoen behoorden tot de vergaderzaal en twee tot DER STATEN-GENERAAL 27

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 42