Hl Bja^aWk" Gebouwen der Duincommissie. Teekening door Jhr. Mr. J. A. de Jonge.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 479