stadsbestuur, dat de spaanders eraf vlogen. Tot zijn eere dient gezegd: ieder partijbelang liet hem koud; hij diende op zijn manier en naar zijn ontwikkeling alleen het gemeen schapsbelang onder zijn gehoor was immers geen enkele kiezer Was er over het geheel genomen onder de mannen een goede stemming, eens, maar dan ook maar eenmaal en het is meer dan dertig jaar geleden, is het er kwaad toegegaan. Gewoonte wasochtendappèl. Al spoedig echter vatte het vermoeden post, dat niet alle arbeiders trouw op het werk bleven. Ja, er was zelfs gebleken, dat eenigen, na zich op het werk te hebben gemeld, in de buurt der terreinen, in andermans loondienst werk gingen verrichten. Een avondappèl werd daarom ingevoerd. Doch dit was buiten den waard gerekend, den waard, die hier heette solidariteit onder de arbeiders. Jan, namelijk, riep met genoegen: present, niet alleen als zijn naam genoemd werd, maar ook als die van Piet en Willem en Gijs afgeroepen werden. Daar had baas v. d. Spiegel Sr. lucht van gekregen en, verdekt achter een duinkopje, stelde hij zich op, zoo dat hij den afgeroepen naam kon hooren en tevens zien, wie zich dan verwijderde. Maar, de controlant was opgemerkt en de snoodaards, die uit twee haverbakken aten, besloten den baas af te drogen, welk besluit van hun kant „con amore” voltrokken werd. Een ooggetuige vertelde mijV. d. Spiegel zag er na afloop vreeselijk uit, erger dan bont en blauw. Dat was nu weer te bar naar de meening van de plicht bewuste werkers en den volgenden dag ontbrandde een strijd tusschen de goed- en de kwaadgezinden zoo hevig, dat nóg op de kweekerij van nu wijlen den heer H. M.Vel- ders, het gevechtsterrein, liggende bij den Tapijtweg, be- bekend staat als de Revolutieakker. DE DUINCOMMISSIE 1847-1923 448

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 483