DE BEHUIZING VAN DE EERSTE KAMER 32 Schoonhoven werden vervaardigd. Deze zullen wel in 1662 zijn voltooid, daar dit jaartal er op werd gevonden. Er waren op voorgesteld Italiaansche landschappen met ruïnes en boompartijen. Zij waren afgesloten met een breeden rand, waarop in aansluiting aan de motieven van het plafond, eene balustrade was afgebeeld, waar over verschillende figuren waren geleund, die in de zaal neerzagen. Het behangen van de wanden met tapijten zal niet uitsluitend voor versiering zijn geschied, maar om het weergalmen tegen te gaan. Toch schijnt de acoustiek nog wel verrassingen te hebben opgeleverd. Het ver haal loopt, dat een geheim plan, gevaarlijk voor de veiligheid van den Staat werd ontdekt doordat een in een der vensternissen fluisterend gevoerd gesprek door den Pensionaris aan de andere zijde der zaal duidelijk werd verstaan. Dit behoeft geen legende te zijn, want thans nog kan men aan het bureau van den voorzitter, dat geplaatst is tegen den wand tegenover de vensters, dikwijls hooren wat in eene der verste vensternissen of op de tribunes juist boven die vensters wordt gezegd, terwijl men op bedoelde plaatsen der tribunes verstaan kan, wat aan het bureau zonder stemverheffing wordt gesproken. Men kwam tot die ontdekking een dertigtal jaren geleden, toen er een voorzitter was met een zin voor oud-Hollandsche boert, die bij eene lang gerekte en weinig boeiende redevoering zijnen griffier wel eens opmerkingen ten beste gaf en men dan in de vergader zaal maar niet kon begrijpen, waarom eenige journalisten hartelijk zaten te lachen. Aan de binnenversiering van het gebouw werd tot in 1672 en aan het dak nog in 1679 gewerkt. Op 1 Maart van eerstgenoemd jaar had in de groote vergaderzaal de vermaarde maaltijd plaats door Willem III, na zijne

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 48