Bellinchave 1847-1882. 1847—1887. 1847—1879. 1847—1849. 1847—1849. 1847—1868. 1847—1872. 1847—1877. 1849— 1865. 1850— 1855. 1856—1863. 1863—1867. 1865-1904. 1868—1908. 1872—1885. 1877—1895. 1880—1889. 1882—1923. 1882—1895. 1886- 1892. 1887- 1895. 1889—1921. 1893—1921. 1895-1909. Leden van de Commissie uit de Algemeene Armen- vergadering te ’s-Gravenhage belast met het verschaffen van arbeid aan behoeftigen; sedert 1914: Vereeniging „DUINCOMMISSIE”. Jhr. Mr. F. G. A. Gevers Deynoot H. A. Klatte S. C. J. van Aalst C. I. Schiefbaan Mr. J. F. A. Leesberg. L. P. Op den Hooff Wolf Jacobson W. Cool J. N. Meeuws J. E. van Ellinkhuizen A. Carbentus J. F. Cuypers W. A. Smit Mr. M. W. Baron du Tour v. J. L. Prins Dzn D. F. Ehnle J. W. Pieneman Boelen Jhr. Mr. W. Th. Gevers Deynoot H. van Langenhuysen D. Prins Jr L. J. S. van Kempen W. J. M. de Bas J. Simons Mr. J. G. S. Bevers 472 DE DUINCOMMISSIE 1847-1923

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 507