naar D. Francois 1817. Straatnamen op voormalig Loosduinsch gebied, die met de bijvoeging „Loosduinen” behouden zijn gebleven. Burgemeester Frangoisplein 1840. Burgemeester Hooftstraat naar G. H. L. Hooft 1813. Burgemeester Hovylaan naar Mr. Dr. H. W. Hovy 1901 1923. Burgemeester Jansenstr. naar J. M. Jansen 18401850. Burgemeester van de Veldestraat naar Mr. H. A. van de Velde 1883—1901. Burgemeester Waldeckstraat naar H. C. Waldeck 1850-1872. Columbusstraat naar den ontdekker van Amerika Christoffel Columbus. ’t Duin naar de nabijgelegen duinen. Duinlaan naar de nabijgelegen duinen. Eik en Duinsche laan. Emmastraat naar H. M. de Koningin-Moeder. Evertsenstraat naar den zeeheld. Gevers Deynootstraat naar Jhr. Mr. Dirk Rudolph Gevers Deynoot, Secretaris der Hollandsche Maat schappij van Landbouw (18071877). Haagweg de oude weg naar den Haag. Heemskerckstraat naar den zeeheld. Hoek-van-Hollandlaan naar de naburige plaats. Houtweg. Katwijksche laan naar de naburige badplaats. Kijkduinplein naar de naburige badplaats. Laan-van-der-Kroft naar Jan van der Kroft, vroeger eigenaar van het land, waarover de laan loopt. Leyweg vermoedelijk de oude leidewech, naam voor een breeden zijweg door het land. HAAGSCHE STRAATNAMEN 476

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 511