Het Mauritshuis door Ro van Oven. Buiten 388—390. OPGAVE DER GESCHRIFTEN EN TIJDSCHRIFT ARTIKELEN BETREFFENDE ’SGRAVENHAGE IN 1923 VERSCHENEN VOOR ZOOVER TER KENNIS VAN DE REDACTIE GEKOMEN. De Gevangenpoort op pensioen door M. Ons Ne derland VI, 106—108. Het Haagsche Raadhuis door Mr. A. Loosjes. Buiten 193, 196-197. Nog eens de kwestie Gevangenpoort-Nieuwe Ver keersweg door Ed. Cuypers. De Haagsche Paleizen van H. M. de Koningin door Dr. W. Moll. De vrouw en haar huis, Jubileumsnummer. a. Plaatsbeschrijving en gebouwen. Oud-, Nieuw-, Groot ’s Gravenhage door E. L. K. S. Geïllustr. Gemeenteblad 4e jg. no. 9. Het Binnenhof door A. Loosjes en (Mr. H.) Z(illesen). Buiten 416-419, 424-428, 436-439, 445, 448-452, 472—475, 487-489.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 513